Na voljo so navodila v PDF obliki za prenos/ogled:  klik za ogled PDF navodil

Stanje vozil

3c15c144e901

Ko odprete program track.si NetCLT za sledenje vozil se pokaže osnovno okno aplikacije. Na zemljevidu so prikazana vse gps sledilne naprave, za katere imate pooblastila da jih nadzorujete. Zelena barva ponazarja da se naprava premika, rdeča barva ponazarja da naprava miruje vsaj 5 minut. Program deluje on-line, tako podatke osvežuje vsakih 5 sekund, kar je tudi običajni interval pošiljanja podatkov iz GPS komunikacijske naprave nameščene v vozilu.

V sklopu funkcij na karti imamo možnost različnih ponazoritev naprav na karti kot so opis naprave, zadnji čas, naslov, oznako. Tako lahko fiksiramo zemljevid, da opazujemo samo željeno področje. Za prikaz na večjih zaslonih program omogoča tudi izločitev zemeljevida v samotojno okno, ki ga lahko prenesemo na dodatni monitor računalnika. Pri vrsti karti lahko izbiramo med različnimi ponudniki kartografije.

Na levi polovici lahko menjamo izbor trenutne GPS sledilne naprave, karta se pozicionira ob vsakem kliku na center kjer se nahaja trenutno izbrana naprava. Prav tako lahko menjamo vrstni red stolpcev v seznamu in poljubno sortiramo s klikom po stolpcu.

Za povečavo/pomanjšavo imamo na voljo indikator v orodni vrstici karte. Še bolj učinkvita pa je navigacija s koleščkom miške na sredini. V eno smer dinamično povečujemo v drugo pa zmanjšujemo. Na mestu kjer obrnemo kolešček se ta ob prehodu postavi na center zaslona. Povečava se izvaja za eno ali dve stopnji - odvisno od jakosti obrata koleščka na miški. Pri večjem število naprav, lahko izdelamo poljubne lastne skupine (filtre), tako da opzaujemo samo določeno skupino naprav. V sklopu administacije lahko dodelimo dva nivoje dostopa v aplikaciji (vsa pooblastila, omejena pooblastila).

 

Zgodovina vožnje

6420fec24b4d

V NetCLT lahko pregledujemo zgodovimo prevoženih poti. Za poljubno vozilo lahko izberemo datum (tudi za več let nazaj) za katerega želimo videti prevoženo pot z vsemi podrobnostmi. Vsaka točka na zemljedivu je opredeljena s podatki kot so čas, hitrost, kraj, naslov, višina, stanje digitalnih/analognih vhodov. V sklopu zgodovine omogoča NetCLT ON-LINE sledenje izbranemu vozilu.

Podobno kot pri stanju vozil, lahko vklopimo različne prikaze poleg točk na zemljevidu. Z vklopom kljukice postanki, se na zemljevidu prikažejo poleg točk vožnje še postanki (rdeč kvadrati). V sklopu postankov lahko vklopimo tudi prikaz prihoda na lokacijo postanka in trajanje postanka. NetCLT omogoča tudi simulacijo vožnje, ki jo krmilimo z navigacijskimi gumbi - na ta način je mogoča popolna rekonstrukcija vožnje za poljuben datum zgodovine.

 

Poročila o vožnji

 

e9810f4ed12fab1a942e2cb9Sistem track.si ima na voljo zmogljiv modul poročil, ki nam služi kot učinkovito analitično orodje. Osnovno poročilo, ki ga aplikacija NetCLT omogoča je poročilo postanki/vožnje, ki nam prikazuje vse postanke, in njihovo trajanje, prevoženo pot, skupni čas vožnje in mirovanja, skupni čas uporabe vozila. Zanimiv je tudi urni profil vožnje, ki nam pokaže koliko km je bilo prevoženih v posamezni uri dneva. V sklopu naprednih poročil so poročila, kot so obiskanost izbrane lokacije, vklopi/izklopi vhodov, efektivnost delovnih strojev, ipd.

Z uporabo poročil boste natančno ugotovili kdaj in kolikokrat ste obiskali določeno lokacijo, koliko časa ste porabili z vožnjo in postanki, koliko km ste prevozili. Poročila so nepogrešljiva za obračune, potne naloge, za analize preteklega poslovanja. Z uporabo digitalnih in analognih senzorjev je mogoče pripraviti tudi druga zanimiva poročila.

Interesne točke

ff14403ef42c

b133ff45d539c2cf59059fedSlika 1: Priprava in delo s plastmi (layerji) v aplikaciji NetClt V osnovi aplikacija NetClt podpira prikaz stanja, zgodovine in postankov na osnovni podlagi zemljevida. Sodobna tehnologija, ki smo jo uporabili v naši rešitvi pa vam omogoča, da si lahko postavite lastne plasti - po vaših željah. Pogosto se za ta pristop uporablja tudi izraz interesne točke (v agl. jeziku POI - Points Of Interest) . Za primer lahko vzamemo, da bi želeli imeti na karti prikazane vse vaše poslovne partnerje. Takšen primer prikazuje spodnja slika.

 

Slika  2.1: slika 2.2: Ko imamo plasti pripravljene jih lahko povsem enostavno vklapljamo ali izklapljamo kar na meniju zemljevida. Vključena kljukica pomeni - da je plast prikazana na zemljevidu, izključena pa da trenutno ni prikazana. V plasti imamo tri polja, kjer lahko po želji opišemo izbrano točko. Vsi ti opisi se tudi pojavijo v "hintu" ob prikazu na karti

a86e5b823788fc93bf246a7aSlika 3: Priprava plasti V nadaljevanju bo prikazan praktičen primer priprave plasti, hkrati bodo pojasnene osnovne funkcinalnosti v modulu.

Slika 4: V meniju nastavitve imamo na voljo izbor gumba plasti, v oknu ki se prikaže lahko urejamo plasti . V zgornji tabeli definiramo ime plasti in določimo lastnosti plasti. Gumb nova - odpre novo plast. Gumb shrani -shrani trenutno plast, ki jo urejamo. Gumb laststnoti - odpre okno kjer lahko poljubno definiramo vse lastnosti prikaza plasti. Med te lastnoti lahko uvrstimo simbol, barva simbola, velikost simbola, obroba, napis ob simbolu, s čarovnikom (Wizard) lahko pripravimo prikaz tudi v odvisnosti od vrednosti posameznih vrednosti.

 

Skupine vozil

d21c4394546e

a3f849de916Slika 1: V aplikaciji NetClt je dodana nova funkcija "filtriranje", ta nam omogoča pripravo skupin naprav. Funkcija je še posebej uporabna pri večjem številu naprav, ki nam omogoča večjo preglednost. Ko izberemo skupino se nam izpišejo le tiste narave, ki pripadajo izbraniskupini.

Slika 2: V nastavitvah pritisnemo gumb nastavitve filtrov se nam odpre okno za urejanje naprav. Tukaj izdelamo skupine, vsaka skupina ima poljubno število naprav, ki jih določimo sami po smiselnih skupinah (npr. skupina citroen vpišemo tiste naprave, ki so vgrajene v citroenih). Po izhodu iz okna za urejanje se bodo skupine prikazale v meniju za izbor skupin.

6cce945422b1d553ded3c1d7Slika 3: V sredini okna imamo dva polja za vnos, prvo polje je skupina tu vpišemo ime skupine, ki jo želimo ustvariti. Drugo polje je seznam ID naprav, tu pa vpišemo naprave, ki jih želimo imeti v skupini. Ko vpisujemo ID naprav jih ločujemo z vejico. Na primer, če želimo vnesti dve naprave bomo vpisali: 6406,6055.

Slika 4: Če želimo dodati nov filter (skupina) pritisnemo gumb dodaj novo, če želimo spremeniti trenutno izbrano skupino, dopišemo ali popravimo vnos in pritisnemo gumb spemeni trenutno, če želimo izbrisati filter pritisnemo gumb briši filter. Ko imamo izdelan filtre - skupine jih lahko shranimo na strežik tako da pritisemo gumb shrani na strežnik. Tako bodo skupine za filtriranje na voljo tudi ob naslednji pijavi v aplikacijo NetClt.

719c9cb1865Slika 5: Ko imamo že izdelane skupine, izberemo s klikom poljubno skupino, na seznamu sledilnih naprav bomo videli samo tiste, ki pripadajo izbrani skupini.   Slika 6: Če želimo odstraniti filtriranje po skupini izberemo gumb brez nam pokaže vse naprave.   Slika 7: Funkcijo filtriranje je na voljo tudi v modulu naprave in poročila.