Pretirana – agresivna vožnja

V sistemu Track.si je na voljo novo napredno poročilo o pretirani (agresivnosti) vožnje. Novejši modeli trackerjev beležijo posebne dogodke o agresivnosti vožnje.  Naprava na podlagi podatkov G-senzorja neprestano spremlja aktivnost in ko zazna bistven odmik od normalnih vrednosti pošlje v sistem poseben dogodek o pretirani vožnji (harsh driving) in sicer vrsto dogodka in njegova ajkost. Pri tem je treba upoštevati, da so meje postavljene precej konservativno, tako da nizke jakosti še ne pomenijo nujno agresivnosti vožnje. Potreben je izkustveni pristop: opazovanje v obdobju, pojav konic, vrsta vozila, tovor, ...

Na voljo so trije dogodki: 1-pretirano pospeševanje,  2-pretirano zaviranje, 3-pretirano zavijanje.  Poleg vrste dogodke dobimo še podatke o jakosti, in sicer sta prva dva dogodka (pojemek in pospešek) izražena kot 100 - kratnik težnostnega pospeška G (9,81 m/s2). Tretji dogodek (pretirano zavijanje) pa je izražen kot sprememba v kotnih stopinjah.

Dogodke lahko pregledujemo za izbrano obdobje, za vsa ali izbrano vozila. Pri tem lahko prikažemo vse tri dogodke hkrati, ali pa izbiramo med (pospeševanjem, zaviranjem ali zavijanjem).  Določim lahko tudi filter za jakost, tako da omejimo rezultate na ekstreme. Izpis je razvrščen padajoče glede na jakost dogodka.

Spodnja slika tako prikazuje izpis pospeševanj v obdobju 1.08.2018 do 21.08.2018 za vsa vozila, na vrhu je dogodek, ki je imel pospešek 15 (0,15 G). Vsak dogodek ima časovni žig, lokacijo na kateri se je zgodil in trenutna hitrost vožnje. Kot običajno lahko izpišemo poročilo v obliki PDF ali XLS.