Na tej strani so naštete in podrobno razložene funkcije sistema TRACK.SI.

Osnovna navodila za WEB aplikacijo so na voljo na tej povezavi:  PDF osnovna navodila za WEB.

Ogledate si lahko tudi videoposnetek, ki predstavi vse glavne funkcije sistema:  Predstavitveni videoposnetek.

Trenutna lokacija vozil

stanje naprav_introStanje naprav je glavno okno, ki se vam odpre ob prijavi. Razdeljeno je v dva dela: seznam z vašimi napravami – vozili in karto, ki prikazuje trenutno stanje naprav. Tu lahko vidite trenutne lokacije vaših vozil in druge podrobnejše podatke o posamezni napravi. Na voljo je tudi možnost spreminjanja nastavitev naprave, kjer lahko spreminite opis naprave, ali pa nastavitve obveščanje o dogodkih..

Več o stanju naprav 

Poročila o vožnji in napredna poročila

Funkcija poročil omogoča preprost in hiter pregled nad preteklimi podatki naprave, kot so postanki, ter izdelavo poročil v PDF obliki, ki so pripravljene za tisk. Poleg osnovnega poročila za premike/postanke so na voljo tudi podrobna poročila, ki jih lahko omejimo glede na hitrost, trajanje postankov, lokacijo postankov in podobno.

Več o poročilih 

Zgodovina voženj

Funkcija zgodovine sistema TRACK.SI je zelo obširna, ponuja namreč natančen vpogled v podatke sledilne naprave za poljubno izbrani datum. Za vsako pozicijo lahko preverimo čas, hitrost potovanja in lokacijo. Prav tako so tudi prikazani postanki – čas prihoda in trajanje postanka.

Več o zgodovini

Dogodki in obveščanje

Dogodki naprave omogočajo, da smo o določenem dogodku obveščeni na sms ali e-mail. Dogodki so lahko npr. aktivacija alarma, prvi premik vozila, prekoračitev hitrosti…

Več o dogodkih in obveščanju 

Identifikacija voznika s ključki iButton

ibuttonSistem TRACK.SI podpira identifikacijo uporabnikov vozil s ključki iButton (1-wire). Vsak voznik se identificira s svojim ključkom iButton tako, da ga prisloni na bralnik ključkov. Vsak ključek ima unikatno oznako – serijsko številko. Ko je ključek zaznan se številka ključka posreduje v sistem TRACK.SI. Na tej osnovi imamo točno evidenco/poročila kdo in kdaj je uporabljal določeno vozilo.

Več o identifikaciji z iButton 

Nadzor goriva CAN

Nadzor goriva CAN je posebna funkcija sistema TRACK.SI, ki omogoča natančen pregled nad porabo goriva vozila. Poročilo o porabi goriva vsebuje prevožene razdalje in porabljeno gorivo, sistem pa izračuna povprečno porabo glede na ta dva podatka.

Več o nadzoru goriva CAN

Simulacija vožnje

Simulacija vožnje je funkcija zgodovine, ki omogoča dinamičen pregled nad premiki naprave (oz. vožnjo vozila). Tako lahko pregledamo zgodovino naprave, kot da bi gledali napravo v živo.

Več o simulaciji vožnje

Pretirana vožnja

stanje naprav_introV sklopu naprednih poročil je na voljo pregled dogodkov o načinu vožnje. Poročilo prikazuje evidentirane pospeške, zaviranja in zavijanja. Vsak dogodek je izražen z jakostjo dogodka …

Več o pretirani vožnji 

Sporočila – komunikacija z voznikom

Sporočila omogočajo komunikacijo med upravljalcem Track.SI programske opreme in vozniki, ki imajo v vozilih naprave. Prek Track.SI se pošlje sporočilo napravi,

voznik pa lahko v spletni aplikaciji MsgMob preveri in odgovori na prejeta sporočila.

Več o sporočilih 

Potni nalogi

Potni nalogi je poseben modul sistema TRACK.SI, ki omogoča hitro in preprosto ustvarjanje potnih nalogov glede na obstoječe podatke v sistemu, kot so prevožena pot, lokacije, ipd.

Videoposnetek o potnih nalogih | Več o potnih nalogih 

Interesne točke (POI)

poi_introInteresne točke (POI) so lokacije na zemljevidu, ki jih sami vnesemo v sistem. Navadno so to točke, na katerih se naše naprave zadržujejo/postanejo pogosteje. POI lokacije lahko prikažemo pri pregledovanju zgodovine in uporabimo v poročilih.

Več o interesnih točkah (POI)

Pregled zgodovine z več plastmi

Pregled zgodovine s plastmi omogoča ogled zgodovine naprave za več dni, na isti karti. Posamezna plast se obarva drugače, plasti pa se dodajajo preprosto z izbiranjem datumov in naprav, za katere želimo videti zgodovino. Tako lahko preprosto primerjamo premike naprave na različne dneve ali premike različnih naprav.

Več o pregledu zgodovine s plastmi 

Iskanje lokacij, predviden čas prihoda (ETA)

Funkcija iskanje lokacij / predviden čas prihoda (ETA) omogoča računanje razdalje in predviden čas do prihoda izbrane naprave na lokacijo. Izberemo napravo in želeno lokacijo (cilj), sistem TRACK.SI pa bo izračunal razdaljo od trenutne lokacije naprave do cilja.

Več o predvidenem času prihoda (ETA) 

Filtriranje naprav

S pomočjo filtrov in skupin je pregled nad večjim številom naprav lažji. Sistem TRACK.SI omogoča filtrirano iskanje naprav po seznamu in nastavljanje skupin naprav za prikaz na karti.

Več o filtriranju naprav

Android aplikacija Track.si GPS Tracker

Aplikacija Track.si GPS Tracker za Android omogoča, da Android telefon deluje kot sledilna naprava; poleg pa omogoča tudi prejemanje novih sporočil. Aplikacija samodejno preverja za novimi sporočili in v primeru novega sporočila vrne obvestilo (notification).

Več o Android aplikaciji

Več o sporočilih