API funkcije – integracija informacijskih sistemov

Nazaj na funkcije sistema

(Dopolnitev Marec 2023)

Sistem TRACK.SI ima na voljo nabor API funkcij, ki omogočajo ON-LINE povezovanje sistema TRACK.SI in drugi informacijskih sistemov. Funkcija ima ime in parametre. Vsako funkcija ima prvi vstopni parameter API key. Na podlagi API ključa se določa seznam naprav do katerih lahko sistem partner dostopa. API ključ dodeli administrator sistema TRACK.SI. Funkcije so realizirane preko namenske HTTP strežniške aplikacije. Podatki se vračajo v tekstovni obliki - CSV obliki, z namenom čim manjše prenesene količine podatkov. Polja so ločena s tabulatorjem (#9), vrstica se pa konča s zaključkom (LF oziroma #13#10). Prva vrstica seznam imen podatkov/stolpcev iz baze, naslednje vrstice so podatki.

za testni dostop se obrnite na info@track.si

Funkcija: ECHO
opis: Funkcija je namenjena testiranju delovanja sistema.
parametri: ni parametrov
primer klica funkcije: http://track.si:8080/echo
odgovor: OK

Funkcija:GETSTATE
opis: Funkcija vrne trenutno stanje sledilnih naprav
parametri:
apikey - api ključ - obvezen,
IDNaprava - ID naprave (če ga ni, sistem vrnem seznam vseh naprav, ki pripadajo API ključu)
primer klica funkcije: http://track.si:8887/getstate?apikey=test&IDnaprava=1040
odgovor:

ime polja primer podatka opis
idnaprava 1040 unikatna oznaka naprave
datvpisa 2016-4-21 9:56 datum vpisa v register
opis Avto šola Volan poimenovanje naprave
cas 2016-05-16 10:36 aktualni čas GPS pozicije
dv 3.7 aktualna hitrost (km/h)
krajds 33 zračna oddaljenost od naslova
kraj1 LJUBLJANA lokacija 1
kraj2 ZEMLJEMERSKA ULICA 7 lokacija 2
wx 14.5173 WGS 84 koordinata
wy 46.0469 WGS 84 koordinata
z 100 nadmorska višina
gkx 5463012 Gauss krueger koordinata
gky 5100412 Gauss krueger koordinata
tipnaprave FOXLITE tip naprave, proizvajalec
ulcount 1456 število ulic v kraju
krhscount 34551 število naslovov v kraju
izhod1 0 digit.vhod 1 (kontakt ključa: 0-ni, 1-da)
izhod2 0 digit.vhod 2 (0-ni, 1-da)
prtID 0 ID oznaka partnerja
reportTime 2016-05-16 10:30 čas izračuna poročil
currentDS 36522 danšanja prevožena pot (m)
currentDriveDT 2:05:11 današnji čas vožnje
currentStopDT 0:30:04 današnji postanki
currentStart 2016-05-46 7:54 današnji start
stopduration 5 min.čas postanka
vehiclecounter 191378 trenutni števec kilometrov
description dodatni opis
faktorKM 0 korekcijski faktor km (%)

Funkcija: GETHISTORY
opis: Funkcija vrne vse zapise za zahtevani datum
parametri:
apikey - api ključ - obvezen,
IDNaprava - ID naprave
DATUM- datum, oblika YYYYMMDD
CAS- ura HHNNSS (če parametra ni, potem vrne funkcija vse zapise za podani datum)
primer klica funkcije: http://track.si:8887/gethistory?apikey=test&IDnaprava=8103&datum=20160516&cas=090520

odgovor:

ime polja primer podatka opis
id 249431882 unikatni ID zapisa TRACK.SI
uporabnik 8103 unikatna oznaka naprave
cas 2016-05-16 7:19 čas odčitavanja GPS pozicije 
y 46.0859 koordinata WGS 84
x 14.4754 koordinata WGS 84
dat_sp 2016-05-16 7:19 čas vpisa podatka na strežnik
ds 432 razdalja do predhodne GPS pozicije (m)
dv 57 hitrost km/h
dt 30 čas od predhodne GPS pozicije (sek)
kraj1 LJUBLJANA lokacija 1
kraj2 CELOVŠKA CESTA 291 lokacija 2
stsat 9 število satelitov
z 315 nadmorska višina
gkx 5459798 Gauss kreager koordinata
gky 5104772 Gauss kreager koordinata
izhod1 0 DIN1- kontakt ključa (0-ne, 1-da)
izhod2 0 DIN2- dig.vhod (0-ne, 1-da)
alfa 144 smer
country SI država

Funkcija: GETDATELOG
opis: Funkcija vrne za napravo najstarejši čas v dnevu. Najstarejši čas se ujema z zadnji podatkov iz funkcije GetHistory. Podatki v sistem prihajajo vedno po metodi FIFO tako se lahko za poljuben datum/naprava preveri če so preneseni vsi podatki
parametri:
apikey - api ključ - obvezen,
IDNaprava - ID naprave - opcija (če ni parametra sistem vrne podatke za vse naprave, ki pripadajo API key)
DATUM- datum, oblika YYYYMMDD
primer klica funkcije: http://track.si:8887/getdatelog?apikey=test&IDnaprava=8103&datum=20160516

odgovor:

ime polja primer podatka opis
uporabnik 8103 unikatna oznaka naprave
datum 2016-05-16 datum
konec 2016-05-16 19:42:43 najstarejši čas GPS poozicije v dnevu

Funkcija: GETDAILYSTAT
opis: Funkcija vrne za napravo dnevno statistiko za napravo
parametri:
apikey - api ključ - obvezen,
IDNaprava - ID naprave - opcija (če ni parametra sistem vrne podatke za vse naprave, ki pripadajo API key)
DATUM- datum, oblika YYYYMMDD
primer klica funkcije: http://track.si:8887/getdailystat?apikey=test&IDnaprava=8103&datum=20160516

odgovor:

ime polja primer podatka opis
datum 2016-05-16 datum
uporabnik 8103 unikatna oznaka naprave
casmax 2016-05-16 19:42:43 najstarejši čas GPS poozicije v dnevu
mincas 2016-05-16 06:10:11 prvi čas GPS poozicije v dnevu
povphitrost 39 povprečna hitrost v km/h
maxhitrost 142 max. hitrost v km/h
skupaj 74889 prevožena pot v metrih
casp 39394 čas postankov - sekunde
upopis Coolio 1 poimenovanje naprave na dan
counter 15584 števec kilometrov - kumulativa

Funkcija: GETPST
opis: Funkcija vrne  seznam postankov za napravo v dnevu, sortiranje po ID naprave in času prihoda na lokacijo
parametri:
apikey - api ključ - obvezen,
IDNaprava - ID naprave - opcija (če ni parametra sistem vrne podatke za vse naprave, ki pripadajo API key)
DATUM- datum, oblika YYYYMMDD
primer klica funkcije: http://track.si:8887/getpst?apikey=test&IDnaprava=8103&datum=20160516

odgovor:

ime polja primer podatka opis
datum 2016-05-16 datum
uporabnik 8103 unikatna oznaka naprave
cas 2016-05-25 19:29:56 čas prihoda na lokacijo
lokacija Trebnje, Kidričeva ulica 16 naslov lokacije
trajanje 862 čas vožnje do lokacije (od predhodne) v sekundah
ptrajanje 4338 trajanje postanka na lokaciji v sekundah
trajajnjes 0:14:22 čas vožnje do lokacije (oblika čas)
ptrajanjes 1:12:18 trajanje postanka na lokaciji (oblika čas)
razdalja 4661 prevožena pot do lokacije (od predhodne) v metrih
wx 15.0069 koordinata postanka WGS 84
wy 45.911 koordinata postanka WGS 84
gkx 5500907 Gauss kreager koordinata
gky 5085201 Gauss kreager koordinata
konec 2016-05-25 20:42:14 odhod iz lokacije
maxhitrost 63 maksimalna hitrost v km/h

 

Naslednji dve funkciji sta namenjeni za dostop do podatkov o aktivnosti Eye beacon senzorjih proizvajalca Teltonike. Naprava periodično skenira preko Bluetooth in vrne zaznane senzorje. Tako dobimo na sistem periodično podatke o prisotnih senzorjih v bližini. Pri tem imamo dva režima in sicer med vožnjo in mirovanjem in lahko ločeno nastavimo periodo pošiljanja.

Funkcija:  GETBEACONS

Opis: Funkcija vrne seznam Beacon-ov ki so vpisani v aplikaciji track.si na šifrantu za Beacone. Poleg ID ja vrne še poimenovanje iz šifrante

Primer klica: http://track.si:8080/getbeacons?apikey=test

parameter: apikey - api ključ - obvezen

Funkcija:  GETBEACONH
Opis: Funkcija vrne zgodovino aktivnosti/dosegljivosti Beracon

Primer klica: http://track.si:8080/getbeaconh?apikey=test&beaconID=0F1060ACD68055AABABA0A57812B0055&datum=20230301&cas=200000

parameter: apikey - api ključ - obvezen, beacoind je unikatna oznaka beacona, pridobi se iz predhodne funkcije, datum v obliki YYYYMMDD in cas v obliki HHNNSS

Zgornja funkcija bo vrnila največ 1000 zapisov od 01.03.2023 20:00:00 dalje ki pripada beacon-u z oznako 0F1060ACD68055AABABA0A57812B0055. 

ID je unikatni zapis iz baze, ki vedno narašča, cas pove čas zaznava senzorja v bližini, beacontype je 21 ali 01 odvisno od nastavitev, y in x sta kordinati geopozicije, uporabnik je id naprave, ki je zaznala beacon, signal izraža izmerjeno moč, ki kaže na oddaljenost senzorja. Podatki prihajajo v bazo po sistemu FIFO.

Funkcijo GetbeaconH je smiselno kombinirati s funkcijo GetHistory. In sicer sta tabeli povezani s polji uporabnik in cas. Za vsak zapis getbecaonH najdete dodatne podatke v tabeli zgodovine (GetHistory) naprave, če pogledate v tabelo zgodovine z istim cas in uporabnik