Urejanje dostopov, delitev povezave

Včasih se pojavi potreba, da omogočite dostop do vaših vozil tudi drugim zainteresiranim kot so sodelavci ali tudi zunanja podjetja, ki želijo vedeti kje se nahaja njihovo naročilo ali spremljati vaše vozila. V ta namen lahko ustvarimo novo povezavo, ki jih pošljemo na mail, sms interesentu.

Povezavo se lahko kreira za izbrana vozila, definira se lahko tudi veljavnost in nivo dostopa.

nove dostope lahko urejamo znotraj klasične aplikacije, tako da gremo na uporabniški profil. Pokaže se nov vmesnik, kjer se pokažejo vaši osnovni podatki. Nadaljujemo tako, da vpišemo osnovno geslo, ki ste ga prejeli v prijavnih podatkih. Po vnosu gesla pritisnete gumb spremeni dostope.

uporabniški profil

V kolikor je bila prijava uspešna se prikaže vmesnik za urejanje dostopov. N levi strani vidite seznam vseh dostopov. Prvi dostop je vaš primarni dostop, z gumbom dodaj pa lahko naredite nov dostop.

Z gumbom izberi vozila določite katera vozila želite da novi uporabnik vidi, vsak naprava ima svoj ID in so ločene z vejico. V kolikor želite, da bo ta dostop deloval samo določen čas aktivirate veljavnost in izberete datum poteka povezave. Za nivo dostopa lahko vnesete 0 ali 1. Če je 0 pomeni da lahko uporabnik koristi vse funkcionalnosti. V primeru 1 pa ima omejena pooblastila, takrat v mobilni aplikaciji lahko vidi samo trenutno stanje vozila na karti in nima vpogleda v zgodovino ali poročila. Če aktiviramo opcijo omejitev lahko določimo katera aplikacijo mu bo delovala. Ko nastavite pritisnite gumb shrani.

Spodnji modri vrstici so povezavi ki jih posredujete novemu uporabniku. Lahko jo zaženete in testirate v brskalniku. Povezavo lahko kopirate/prilepite v email ki ga pošljete interesentu.

urejanje dostov nov vuporabnik

primer slika spodaj:

Pripravljen je nov dostop, ki bo prikazoval dva vozila z ID-jema 43323 in 43402, dostop bo deloval do 26.07.2023. Pri tem bo imel omejen nivo dostopa do funkcionalnosti aplikacije – uporabnik bo lahko videl samo trenutno stanje vozila. Delovala pa bo samo mobilna aplikacija. Uporabniku bomo na mail poslali naslednjo povezavo:

http://track.si:8076/?url1=xjDrRaC5IIDfoIhcB1lK

ki jo lahko koristi tako na telefonu kot računalniku.

primer deljene povezave

Nadzor goriva preko CAN vmesnika in FMS podatki

V sistemu track.si je na voljo opcija CAN vmesnika, ki zagotavlja dodatne podatke po standardu FMS iz računalnika vozila. Za realizacijo opcije je potreba naprednejša naprava, ki lahko bere podatke direktno iz CAN vodila na vozilu.

Če je vozilo kompatibilno se preveri po proizvajalcu, modelu, in letu proizvodnje. Namestitev sledilne naprave je zahtevnejša zato jo praviloma izvede naš tehnik.

Po namestitvi sledilne naprave s can podporo (FMB14 ali FMB1 v kombinaciji z LVCAN vmesnikom) dobimo v sistem še dodatne podatke po standardu FMS: obrati motorja, nivo goriva v rezervoarju, poraba goriva, pozicija pedala za plin, hitrost po števcu vozila, števec kilometrov. Vse te podatke lahko sicer spremljamo tudi na nadzorni plošča vozila, tukaj jih pa dobimo še direktno v aplikacijo Track.si GPS sledenja.

Za nadzor goriva sta zanimiva dva nova neodvisna podatka, ki jih dobimo dodatno in sicer nivo goriva v tanku in skupna poraba goriva v litrih. Na podlagi nivoja goriva lahko vidimo kdaj je bila izvedena polnitev in eventualna odtujitev/kraja goriva iz rezervoarja. Poraba goriva je števec poraba v litrih. Sistem tako lahko ugotovi dnevno porabo v litrih. Sistem dodatno pridobi tudi prevožene kilometre po števcu, alternativno jih pa računa tudi sam. Iz podatkov porabe o litrih in prevožene poti avtomatično pridemo do podatka o povprečni porabi na 100 km.

Primer poročila je prikazan na spodnji sliki, na dnevnem nivoju so prikazani podatki o prevoženi poti in porabi. V rubriki nivo goriva vidimo kdaj je bil napolnjen rezervoar, v primeru odvzema goriva bi bila prikazana vrednost praznitve. Potrebno pa je upoštevati da podatek o polnitvah ni povsem natančen (odvisno od tipa vozila, proizvajalca), je pa dovolj dobra okvirna vrednost

V rubriki analize goriva lahko vidimo bolj natančne podatke o polnitvah/praznitvah rezervoarja, in sicer čas in lokacijo polnjenja kar običajno ustreza obisku črpalke za gorivo. Rubriki info pove kolikokrat dnevno je bila narejena polnitev.

V kolikor bomo v sistem vnesli še podatke o dejanski polnitvi na osnovi računa dobavitelja računa za goriva, lahko ročno ali s pomočjo uvoza dobimo še primerjavo med kupljeno in dejansko porabljenimi litri goriva v obdobju. Na meniju kliknemo gorivi in nato lahko hitro vnesemo dejansko kupljene litre.

Če naredimo povzetek za zgornje poročilo imamo na voljo 3 vire podatkov o porabi goriva (poraba, sprememba nivoja, prejeti račun). Iz podatkov CANa/računalnika vozila smo pridobili podatek, da je vozilo porabilo v obdobju 15.05.2023 do 14.07.203 282,7 litrov goriva. Iz sprememb nivoja goriva razberemo kdaj je bilo gorivo natočeno v rezervoar in še približna oceno natočenega goriva v tem primeru 294 litrov. Na podlagi prejetih računov pa smo kupili 295 litrov goriva. Manjko goriva ugotovimo kot razliko med kupljenim gorivom in porabo iz računalnika vozila, v tem primeru bi bil 295-282,7 = 12,3 Litra.

Na pregledu zgodovine lahko analiziramo tudi gibanje nivoja goriva v časovnem obdobju. Ko gre za polnjenje vidimo skok navzgor – označeno s puščico. Kadar gre za običajno porabo vidimo počasno padanje nivoja. V primeru da prišlo do odtujitve goriva pa se vidi nagel padec nivoja goriva.

Statistika porabe goriva

V sistemu track.si lahko enostavno vodite statistiko porabe goriva. Dovolj je da imate vozilo opremljeno s klasičnim GPS sledenjem, ki omogoča avtomatično evidentiranje prevožene poti v km. Ko prejmete račun od dobavitelja goriva na posamezno vozilo vnesete datum in količino polnjenja v litrih. Vnos izvedete na Uredi napravo na segmentu ostalo/poraba gorivo kot prikazuje slika.

V sklopu naprednih poročil pod rubriko statistike porabe lahko naredite izpis porabe za poljubne obdobje in vozila. Spodnji primer prikazuje statistiko porabe za junij. Po dnevih so prikazani prevoženi km, v stolpcu gorivo so podatki o polnitvah, ki jih vnesete. Sistem je tako izračunal, da je vozilo prevozilo v juniju 1.931 km, pri tem je porabilo 99,56 litrov goriva, kar pomeni da je bila povprečna poraba 5,16 L na 100 km prevožene poti.

Poročilo je smiselno analizirati na nekoliko daljše obdobje (mesec ali več), tako da začetna in končna vrednost goriva v tanku nima bistvenega vpliva na rezultat.

Postavitev ograje ali geofence

Dogodek področje – geofence nam omogoča, da smo obveščeni o tem, kdaj je naprava vstopila ali izstopila iz določenega območja. Območje določimo s središčno točko in oddaljenostjo od središča v metrih. Funkcionalnost aktiviramo za vsako napravo posebej na Uredi napravo -> dogodki ->omogočimo dogodke, obkljukamo “področje -geofence” nato pa kaj želimo ob dogodka prejeti: lahko vklopimo SMS ali email ali pa oboje hkrati.

Pomembno: Za vse dogodke velja da moramo spodaj na uredi naprava vpisati email in/ali mobilno telefonsko številko na katero želimo prejemati obvestila o dogodkih.

Nato moramo aktivirati področja za katere velja ograja, tako da kliknemo na gumb uredi seznam geofence

Prikaže se naslednjo okno. Da bomo lahko vklopili določeno področje ga moramo prvo definirati, to naredimo na gumbu seznam območij. Prikaže se novo okno z vmesnikom karte kjer lahko definiramo področje. Na voljo je gumb dodaj, nato lahko kliknemo po karti kjer se bo pojavila točka, definiramo premer kroga v metrih, privzeta vrednost je 100 metrov ki jo lahko spremenimo. Ko je območje na pravi poziciji in prav veliko ga lahko še poimenujemo in s potrdi shranimo. Področij lahko definiramo več, in jih nato povezujemo s poljubno napravo. Slika na desni tako prikazuje tri definirana področja.

Če smo definirali vsaj eno področje ga lahko priredimo konkretni napravi. Nadaljujemo na levem vmesniku, kliknemo dodaj, izberemo področje (definiramo v predhodnem koraku) – po izboru se bo območje prikazalo na spodnji karti. Nato določimo ali želimo dobiti sporočilo ob vstopu ali ob izstopu iz področja, vklopimo še kljukico, da je dogodek aktiven.

Slika prikazuje aktiviran dogodek ograje, ki se zgodi ob vstopu v področje geofence 2 na sledilni enoti LJ HH-123 Brane.

avtomatični potni nalogi, verzija 2022

Uporabljate svoje vozilo za službene namene. V teh primerih je potrebno pripraviti potne naloge, ki so osnova za evidentiranje stroškov podjetja in podlaga za izplačilo potnih stroškov. S sistemom Track.si se postopek priprave potnih nalogov bistveno poenostavlja. Makro gumb “izdelaj naloge” samodejno za izbrano obdobje in vozilo in voznika izdela predloge nalogov. Naloge lahko naknadno pregledujemo in dopolnimo s podatki kot so delovna naloga, dokument. Lahko jih tiskamo posamično ali skupinsko. Več o potnih nalogih si lahko preberete tukaj

Mobilna aplikacija – podrobno

Nova mobilna aplikacija deluje na večini napravah Android, Windows, iOS, Linux in v večini brskalnikih Chrome, Safari, Firefox, Brawe, Edge. Torej tako na telefonih, tablicah ali računalnikih.

Za uporabo ne potrebujete nobene namestitve, vstopate direktno preko prijavnih podatkov, ki vam jih pošljemo na elektronsko pošto. Za lažjo uporabo si lahko shranite shranite bližnjico na vaš osnovni ekran ali namizje. Potrebujete le internetno povezavo, ki nima posebnih omejitev (v primeru uporabe WIFI naj ne bo omejitev pri komunikaciji, podobno pri lokalnih omrežjih). Priporočamo uporabo mobilnih podatkov na telefonih. Poraba podatkov med delovanjem je precej majhna.

Ob vstopu v aplikacijo se nam prikaže osnovni ekran s prikazom lokacij vozil na zemljevidu. Lokacije se samodejno posodabljajo vsakih 10 sekund. Zelena barva ponazarja da je vozilo v gibanju, rdeča da miruje vsaj 10 minut, rumen krogec pa kaže koliko vozil je na isti lokaciji. Karto lahko približamo s prsti ali klikom. Zgoraj je prikazana informacija o izbranem vozila: Čas ko je naprava poslala zadnjo pozicijo in najbližji naslov. S klikom na drugo vozilo na karti se prikaže informacija izbranega vozila.

stanje sledilnih naprav

Spodaj imamo na voljo glavni meni. Zelena ikona nam pove na katerem modulu aplikacije se nahajamo. S pritiskom na ikone lahko enostavno preklapljamo:

  • zemljevid – prikazuje trenutne lokacije vozil
  • seznam – tukaj najdemo vozilo, ki nas zanima
  • zgodovina – prikazuje dnevno pot vozila in postanke
  • poročila – izdela PDF datoteko s startom in koncem vožnje in vmesnimi postanki, prevoženo pot
  • več – dodatni meniji
  • stanje naprav, prikazuje podatke o aktivnosti naprave (dodatni meni)
  • dogodki – ki jih določajo nastavitve kot so prekoračitev hitrosti, premiki, področja, ipd (dodatni meni).

Aplikacije podpira različne ponudnike kartografije, prikaz enostavno menjate v desnem kotu karte.

Različne karte za prikaz: (prikaz prometnih zastojev)

Seznam naprav na omogoča, da enostavno izberemo/najdemo vozilo za katerega želimo poiskati informacije. S klikom izberemo vozilo. Ob stani imamo gumb meni preko katerega lahko pogledamo zgodovino, trenutno lokacijo, stanje naprav s statistiko, poročilo postanki/vožnje in dogodke. Po leg opisa naprave imamo še podatek o aktualni poziciji vozila.

iskanje po seznamu vozil in meni za izbor

Zgodovina nam prikazuje izbrani dan in vozilo. Karto lahko povečujemo ali pomanjšujemo. S klikom na zeleno puščico pridobimo dodatne podatke o času, hitrosti vozila. S klikom na rdeče krogce pridobim podatke o zaporednem postanku v dnevu – čas prihoda in čas postanka. Iz zgornjega menija lahko zamenjamo vozilo. V drugi liniji lahko izberemo poljuben datum za katerega želimo analizirati vožnjo vozila. Gumb plus in minus prikaže predhodni dan, plus pa naslednji dan. Podatke na sistemu hranimo za pretekli dve leti.

Zgodovina – prikaz informacij o 4. postanku v dnevu
prikaz zgodovine na hibridnem izboru karte

Modul Poročila pripravi PDF poročilo o vožnji za izbrano vozilo in datum. Poročilu se prične z jutranjim startom, vmesnimi postanki in koncem dneva. Na seznamu so prikazani postanki, prihod in odhod iz lokacije postanka, opravljena pot, čas vožnje do postanka, čas trajanja postanka. V zadnji vrstici so na voljo seštevki: Skupni čas vožnje, čas postankov in prevožena pot v kilometrih. Podobno kot pri zgodovini lahko zgoraj zamenjamo vozilo. Ali pa izpišemo poročilo za vsa vozila za izbrani datum.

Dnevno poročilo Postanki/vožnje v PDF obliki

Stanje naprav nam prikazuje podrobnosti o napravi, kjer lahko razberemo vse detajle s katerimi razpolaga sistem. Me drugimi lahko poleg osnovnih podatkov dobimo še informacijo prevoženi dnevni poti, stanju števca kilometrov, postankov v dnevu, zadnji premik, zadnjem dogodku, geo poziciji ipd. Odvisno od modela naprave ali modulov lahko pridobimo tudi podatke o stanju baterije za sledilnike/trackerje na baterijo, ali dodatne CAN podatke (nivo goriva v rezervoarju, porabi goriva, poziciji pedala za plin, obratih motorja, ipd.)

Privatna vožnja

V kolikor uporabljajo zaposleni vozila v lasti podjetja za privatne namene ni dovoljeno sledenje vozil v zasebnem delu vožnje.

Vsekakor pa potrebuje delodajalec podatke o prevoženih kilometrih v zasebnem delu, za ustrezen obračun bonitete zaposlenega.

V tem primeru ima zaposleni možnost preklopa GPS sledenja na način da se ne beleži več lokacij ampak zgolj prevožena pot.

Sistem Track.si podpira tri načine upravljanje privatne vožnje:

Prva možnost je montaža preklopnega stikala v vozilu privatno (DA, NE). Na armatura vozila se namesti stikalo, ki je povezano na sledilno napravo. Voznik lahko tako preklaplja med redno in privatno vožnjo.

Druga možnost pa je uporaba namenske aplikacije, ki jo ima na voljo zaposleni. Mobilna aplikacija ima na voljo le en gum privatna vožnja (DA, NE). Po zaključku privatne vožnje je zaposleni dolžan izklopiti privatno vožnjo.

Tretja možnost je funkcinalnost na voljo od 2021 dalje, kjer se lahko na aplikaciji za vsako napravo posebej nastavi aktivne delovne ure. Rešitev je primerna za podjetja s fiksnim delovnim časom. Sledilna naprava bo beležila podatke zgolj v delovnem času.

Podatek o prevoženi privatni poti se lahko beleži v dnevni statistiki, in se tudi prikaže kot skupni seštevek za obdobje. Da ta podatek sistem računa je potrebno vklopiti opcijo “vključi privatno pot v poročilo”

Slika spodaj prikazuje izgled mobilne aplikacije za vklop/izklop privatne aplikacije. Delavec lahko s posebnim dostopom upravlja svojo napravo.

Hitra navodila za uporabo sistema Track.si

Z nakupom paketa Track.si ste prejeli na vaš elektronski naslov prijavne podatke s katerimi lahko kadarkoli dostopate do Track.si sistema in preverite lokacijo sledilne naprave in vse druge funkcionalnosti sistema Track.si.

Email je videti približno tako kot kaže spodnja slika. Za uporabo aplikacij potrebujete računalnik ali telefon z internetnim dostopom. Povezave delujejo praktično na vseh računalnikih, telefonih, operacijskih sistemih in brskljanikih. Dostopi, ki ste jih prejeli so samo vaši in jih morate varovati.

V kolikor kliknete na direktno povezavo se vam bo odprla aplikacija Track.si z vsemi funkcijami, prikazala se bo vaša naprava in njena lokacija. Navodila za uporabo najdete tukaj (PDF navodila, video posnetek)

Druga povezava odpre mobilno aplikacijo, ki je prirejena za večino telefonov, kjer so manjši zasloni kot na računalnikih. Mobilna aplikacija podpira osnovne funkcionalnosti.

Več podrobnosti o mobilni aplikaciji

Do sistema lahko tudi dostopate prek naše spletne strani http://track.si. Zgoraj desno vnesete uporabniško ime in geslo, ki ste ga prejeli v emailu. Kliknite gumb prijava, nato kliknete gumb in odprla se bo izbrana aplikacija.

V kolikor uporabljate računalnik sami si lahko na brskalniku naredite ikono povezavo tako da direktno povezavo shranite med priljubljene – tako bo vedno na dosegu enega klika. Direktno povezavo na namizja si lahko shranite tudi iz telefona Android, tako da z menija desno zgoraj izberite “dodaj na začetni zaslon”.

Če imate telefon Android si lahko namestite tudi posebno aplikacijo iz Google Play. Na namizju telefona bo na voljo ikona Track.si mobile. Po zagonu vnesite uporabniško ime in geslo. Tako boste imeli Track.si vedno pri sebi na namizju telefona. Povezava do aplikacije: Android Track.si mobile.

Internetna povezava: Za delovanje aplikacije potrebujete kvalitetno internetno povezavo brez omejitev. Priporočamo uporabo podatkovne povezave na telefonu. Pri brezžičnem omrežju WIFI potrebujete poln dostop, tako imenovani dostopi za goste (Guest WIFI) praviloma ne delujejo dobro.

V kolikor potrebujete nadaljnja pojasnila sporočite na info@track.si