Včasih se pojavi potreba, da omogočite dostop do vaših vozil tudi drugim zainteresiranim kot so sodelavci ali tudi zunanja podjetja, ki želijo vedeti kje se nahaja njihovo naročilo ali spremljati vaše vozila. V ta namen lahko ustvarimo novo povezavo, ki jih pošljemo na mail, sms interesentu.

Povezavo se lahko kreira za izbrana vozila, definira se lahko tudi veljavnost in nivo dostopa.

nove dostope lahko urejamo znotraj klasične aplikacije, tako da gremo na uporabniški profil. Pokaže se nov vmesnik, kjer se pokažejo vaši osnovni podatki. Nadaljujemo tako, da vpišemo osnovno geslo, ki ste ga prejeli v prijavnih podatkih. Po vnosu gesla pritisnete gumb spremeni dostope.

uporabniški profil

V kolikor je bila prijava uspešna se prikaže vmesnik za urejanje dostopov. N levi strani vidite seznam vseh dostopov. Prvi dostop je vaš primarni dostop, z gumbom dodaj pa lahko naredite nov dostop.

Z gumbom izberi vozila določite katera vozila želite da novi uporabnik vidi, vsak naprava ima svoj ID in so ločene z vejico. V kolikor želite, da bo ta dostop deloval samo določen čas aktivirate veljavnost in izberete datum poteka povezave. Za nivo dostopa lahko vnesete 0 ali 1. Če je 0 pomeni da lahko uporabnik koristi vse funkcionalnosti. V primeru 1 pa ima omejena pooblastila, takrat v mobilni aplikaciji lahko vidi samo trenutno stanje vozila na karti in nima vpogleda v zgodovino ali poročila. Če aktiviramo opcijo omejitev lahko določimo katera aplikacijo mu bo delovala. Ko nastavite pritisnite gumb shrani.

Spodnji modri vrstici so povezavi ki jih posredujete novemu uporabniku. Lahko jo zaženete in testirate v brskalniku. Povezavo lahko kopirate/prilepite v email ki ga pošljete interesentu.

urejanje dostov nov vuporabnik

primer slika spodaj:

Pripravljen je nov dostop, ki bo prikazoval dva vozila z ID-jema 43323 in 43402, dostop bo deloval do 26.07.2023. Pri tem bo imel omejen nivo dostopa do funkcionalnosti aplikacije – uporabnik bo lahko videl samo trenutno stanje vozila. Delovala pa bo samo mobilna aplikacija. Uporabniku bomo na mail poslali naslednjo povezavo:

http://track.si:8076/?url1=xjDrRaC5IIDfoIhcB1lK

ki jo lahko koristi tako na telefonu kot računalniku.

primer deljene povezave

Urejanje dostopov, delitev povezave
Označena na: