V sistemu track.si je na voljo opcija CAN vmesnika, ki zagotavlja dodatne podatke po standardu FMS iz računalnika vozila. Za realizacijo opcije je potreba naprednejša naprava, ki lahko bere podatke direktno iz CAN vodila na vozilu.

Če je vozilo kompatibilno se preveri po proizvajalcu, modelu, in letu proizvodnje. Namestitev sledilne naprave je zahtevnejša zato jo praviloma izvede naš tehnik.

Po namestitvi sledilne naprave s can podporo (FMB14 ali FMB1 v kombinaciji z LVCAN vmesnikom) dobimo v sistem še dodatne podatke po standardu FMS: obrati motorja, nivo goriva v rezervoarju, poraba goriva, pozicija pedala za plin, hitrost po števcu vozila, števec kilometrov. Vse te podatke lahko sicer spremljamo tudi na nadzorni plošča vozila, tukaj jih pa dobimo še direktno v aplikacijo Track.si GPS sledenja.

Za nadzor goriva sta zanimiva dva nova neodvisna podatka, ki jih dobimo dodatno in sicer nivo goriva v tanku in skupna poraba goriva v litrih. Na podlagi nivoja goriva lahko vidimo kdaj je bila izvedena polnitev in eventualna odtujitev/kraja goriva iz rezervoarja. Poraba goriva je števec poraba v litrih. Sistem tako lahko ugotovi dnevno porabo v litrih. Sistem dodatno pridobi tudi prevožene kilometre po števcu, alternativno jih pa računa tudi sam. Iz podatkov porabe o litrih in prevožene poti avtomatično pridemo do podatka o povprečni porabi na 100 km.

Primer poročila je prikazan na spodnji sliki, na dnevnem nivoju so prikazani podatki o prevoženi poti in porabi. V rubriki nivo goriva vidimo kdaj je bil napolnjen rezervoar, v primeru odvzema goriva bi bila prikazana vrednost praznitve. Potrebno pa je upoštevati da podatek o polnitvah ni povsem natančen (odvisno od tipa vozila, proizvajalca), je pa dovolj dobra okvirna vrednost

V rubriki analize goriva lahko vidimo bolj natančne podatke o polnitvah/praznitvah rezervoarja, in sicer čas in lokacijo polnjenja kar običajno ustreza obisku črpalke za gorivo. Rubriki info pove kolikokrat dnevno je bila narejena polnitev.

V kolikor bomo v sistem vnesli še podatke o dejanski polnitvi na osnovi računa dobavitelja računa za goriva, lahko ročno ali s pomočjo uvoza dobimo še primerjavo med kupljeno in dejansko porabljenimi litri goriva v obdobju. Na meniju kliknemo gorivi in nato lahko hitro vnesemo dejansko kupljene litre.

Če naredimo povzetek za zgornje poročilo imamo na voljo 3 vire podatkov o porabi goriva (poraba, sprememba nivoja, prejeti račun). Iz podatkov CANa/računalnika vozila smo pridobili podatek, da je vozilo porabilo v obdobju 15.05.2023 do 14.07.203 282,7 litrov goriva. Iz sprememb nivoja goriva razberemo kdaj je bilo gorivo natočeno v rezervoar in še približna oceno natočenega goriva v tem primeru 294 litrov. Na podlagi prejetih računov pa smo kupili 295 litrov goriva. Manjko goriva ugotovimo kot razliko med kupljenim gorivom in porabo iz računalnika vozila, v tem primeru bi bil 295-282,7 = 12,3 Litra.

Na pregledu zgodovine lahko analiziramo tudi gibanje nivoja goriva v časovnem obdobju. Ko gre za polnjenje vidimo skok navzgor – označeno s puščico. Kadar gre za običajno porabo vidimo počasno padanje nivoja. V primeru da prišlo do odtujitve goriva pa se vidi nagel padec nivoja goriva.

Nadzor goriva preko CAN vmesnika in FMS podatki
Označena na: