funkcije sistema

nastavitve privatne vožnje

V primeru, da zaposleni uporabljajo službena vozila za zasebne namene, sledenje vozil v zasebnem delu vožnje ni dovoljeno. Vendar pa delodajalec za ustrezen obračun bonitete zaposlenega potrebuje podatke o prevoženih kilometrih v zasebnem delu. V tem primeru ima zaposleni možnost preklopa GPS sledenja na način, da se ne beležijo več lokacije, ampak zgolj prevožena pot.

Sistem Track.si ponuja tri načine upravljanja s sledenjem med zasebno vožnjo:

  1. Montaža preklopnega stikala v vozilu: Na armaturo vozila se namesti stikalo, povezano s sledilno napravo, ki omogoča vozniku preklapljanje med redno in zasebno vožnjo. (Možnost: DA/NE)
  2. Ročna aktivacija/deaktivacija sledenja: Voznik lahko sledenje vklopi ali izklopi ročno, bodisi preko aplikacije .
  3. aktivne delovne ure: Določijo se časovni razponi v kateri sledenje deluje, zunaj teh intervalov se smatra da je vožnja zasebna.

Prva možnost je montaža preklopnega stikala v vozilu privatno (DA, NE). Na armatura vozila se namesti stikalo, ki je povezano na sledilno napravo. Voznik lahko tako preklaplja med redno in privatno vožnjo.

Druga možnost pa je uporaba namenske aplikacije, ki jo ima na voljo zaposleni. Mobilna aplikacija ima na voljo le en gum privatna vožnja (DA, NE). Po zaključku privatne vožnje je zaposleni dolžan izklopiti privatno vožnjo. Link do aplikacije je na voljo na urejanju naprave - slika zgoraj

Tretja možnost je funkcionalnost na voljo od 2021 dalje, kjer se lahko na aplikaciji za vsako napravo posebej nastavi aktivne delovne ure. Rešitev je primerna za podjetja s fiksnim delovnim časom. Sledilna naprava bo beležila podatke zgolj v delovnem času.

Podatek o prevoženi privatni poti se lahko beleži v dnevni statistiki, in se tudi prikaže kot skupni seštevek za obdobje. Da ta podatek sistem računa je potrebno vklopiti opcijo "vključi privatno pot v poročilo"

Slika spodaj prikazuje izgled mobilne aplikacije za vklop/izklop privatne aplikacije. Delavec lahko s posebnim dostopom upravlja svojo napravo.

Privatna vožnja
Označena na: