V kolikor uporabljajo zaposleni vozila v lasti podjetja za privatne namene ni dovoljeno sledenje vozil v zasebnem delu vožnje.

Vsekakor pa potrebuje delodajalec podatke o prevoženih kilometrih v zasebnem delu, za ustrezen obračun bonitete zaposlenega.

V tem primeru ima zaposleni možnost preklopa GPS sledenja na način da se ne beleži več lokacij ampak zgolj prevožena pot.

Sistem Track.si podpira tri načine upravljanje privatne vožnje:

Prva možnost je montaža preklopnega stikala v vozilu privatno (DA, NE). Na armatura vozila se namesti stikalo, ki je povezano na sledilno napravo. Voznik lahko tako preklaplja med redno in privatno vožnjo.

Druga možnost pa je uporaba namenske aplikacije, ki jo ima na voljo zaposleni. Mobilna aplikacija ima na voljo le en gum privatna vožnja (DA, NE). Po zaključku privatne vožnje je zaposleni dolžan izklopiti privatno vožnjo.

Tretja možnost je funkcinalnost na voljo od 2021 dalje, kjer se lahko na aplikaciji za vsako napravo posebej nastavi aktivne delovne ure. Rešitev je primerna za podjetja s fiksnim delovnim časom. Sledilna naprava bo beležila podatke zgolj v delovnem času.

Podatek o prevoženi privatni poti se lahko beleži v dnevni statistiki, in se tudi prikaže kot skupni seštevek za obdobje. Da ta podatek sistem računa je potrebno vklopiti opcijo “vključi privatno pot v poročilo”

Slika spodaj prikazuje izgled mobilne aplikacije za vklop/izklop privatne aplikacije. Delavec lahko s posebnim dostopom upravlja svojo napravo.

Privatna vožnja
Označena na: