Poročila

porocilaporocila_pdfV oknu poročil najprej izberemo obdobje od-do (1), za katerega želimo videti poročilo. Nato izberemo napravo ali obkljukamo vse naprave (2), izberemo še tip poročila (3) in potrdimo s klikom na gumb prikaži (4).

V zgornji tabeli se izpišejo podatki za posamezne dni (6). S klikom na posamezno vrstico se v spodnji tabeli (7) izpišejo podrobni podatki o postankih za izbran dan.

Po kliku na gumb prikaži se ustvari poročilo v PDF obliki, pripravljeno za tisk. Poleg gumba se prikaže povezava do poročila (5).

Posamezni dan ima na voljo tudi grafični prikaz (8), v katerem lahko izbiramo med urnim profilom, postanki/vožnjami, in hitrostjo (9).

Tipi poročil

Tipi poročil se razlikujejo po generirani PDF datoteki, ki jo lahko natisnemo. Na voljo imamo štiri različne tipe poročil.

Postanki/vožnje: je standardno poročilo, ki vsebuje podatke o postankih.

 1. Datum prihoda na lokacijo.
 2. Čas prihoda na lokacijo.
 3. Čas odhoda z lokacije.
 4. Točen naslov postanka.
 5. POI točka lokacije (v primeru da je definirana).
 6. Razdalja (v metrih) med predhodno in sedanjo (trenutno) lokacijo.
 7. Trajanje vožnje od predhodne do sedanje (trenutne) lokacije.
 8. Trajanje postanka na lokaciji
 9. Ime voznika (v primeru iButton identifikacije)

Primer (vnosa obkrožena z zeleno): 5.8.2015 je vozilo ob 12:43:40 prispelo na lokacijo Šmarješke toplice 118. Ta lokacija je tudi shranjena na POI seznam z opisom DIGIALMEDIA. Vozilo je zapustilo oz. odšlo z lokacije ob 12:48:13. Ob 12:53:42 je vozilo prispelo na Vinji vrh 15 B, od prejšnje lokacije do tu je prevozilo 3281 metrov, vozilo pa se je 5 minut (00:05:29). Tu je nato vozilo stalo 4 ure in 40 minut (4:40:18). Vozilo je med tema dvema postankoma uporabljal Franc.

Dnevna statistika: je skrajšano poročilo, ki povzema podatke po dnevih.

porocila_rpdf_dnevna.

 1. ID in opis vozila,
 2. Datum statistike,
 3. Prvi premik dneva,
 4. Zadnji postanek dneva,
 5. Skupna prevožena razdalja tega dne,
 6. Skupno trajanje postankov dneva,
 7. Skupno trajanje vožnje dneva,
 8. Skupen čas voženj in postankov,
 9. Povprečna hitrost dneva,
 10. Največja dosežena hitrost dneva,
 11. Stanje števca ob koncu dneva,
 12. Datum popisa oz. kalibracije števca.

Primer (vnos obkrožen z zeleno): Vozilo "7 NM ZZ" je 3.8.2015 začelo z vožnjo ob 02:44:11, zadnji premik pa je bil narejen ob 12:25:46. Na ta dan je vozilo skupno naredilo 86667 metrov (86 km). Skupen čas vseh postankov je bil 7 ur 49 minut (07:49:32), skupen čas oz. trajanje vožnje pa 1 ura 51 minut (1:51:19). Vozilo je bilo ta dan aktivno 9 ur 40 minut (9:40:52) - to je čas med prvim premikom in zadnjim postankom. Vozilo se je premikalo s povprečno hitrostjo 21 km/h, največja dosežena hitrost pa je bila 104 km/h.

Razširjeno poročilo: je širša oblika poročila, ki vsebuje podrobnejše podatke o postankih, vozniku, POI (več o identifikaciji voznikov z iButton in o POI).

porocila_rpdf_razsirjeno

 1. Uporabnik vozila (v primeru iButton identifikacije),
 2. ID in ime oz. opis vozila,
 3. prihod in odhod z lokacije,
 4. trajanje postanka na lokaciji,
 5. trajanje in razdalja (v metrih) vožnje od prejšnje do sedanje (trenutne) lokacije,
 6. naslov lokacije postanka,
 7. skupina, kateri pripada voznik,
 8. opis POI točke (v primeru da je definirana za naslov)

Poročilo je zelo podobno navadnemu poročilu postankov/vožnje.

Statistika po državah: je poročilo, ki povzema podatke glede na državo. Iz poročila je razvidno, koliko časa je naprava potovala po določeni državi, ter kdaj je prestopila mejo.

porocila_rpdf_drzave

 1. ID in opis vozila,
 2. datum statistike,
 3. šifra države (npr. SI za Slovenijo),
 4. ime države,
 5. prvi premik v dnevu ali v državi,
 6. zadnje premik v dnevu ali v državi,
 7. skupen čas, ko je bila naprava v državi, pred prestopom meje,
 8. opravljena razdalja znotraj države,
 9. razdalja, ki nima definirane države (t.j. možne razdalje na mejnih prehodih, ko država ni natančno definirana).

Primer (vnosi obkrženi z zeleno): Vozilo z ID 3318 se je 6.8.2015 začelo premikati 4 minute čez polnoč (00:04:34), in se vozilo po Avstriji do 9 ure 22 minut (09:22:39). Vozilo je bilo v Avstriji aktivno 9 ur (09:18:05), nakar je ob 9:22:39 prestopilo mejo z Nemčijo in v Nemčiji opravilo slabih 7 kilomterov (6799 metrov) oz. bilo v Nemčiji 7 minut (00:07:04), preden je ob 9:30:23 zopet prestopilo v Avstrijo.

Napredna poročila

V naprednih poročilih lahko ustvarimo poročila s podrobnejšimi pogoji, npr. maksimalna hitrost, trajanje postankov, lokacija postankov, poročila o dogodkih, časovni aktivnosti...

porocila_naprednoNapredna poročila odpremo z gumbom napredna poročila (1). Odpre se novo okno, v katerem izberemo obdobje za poročilo (2), ter napravo, za katero želimo poročilo (3): lahko izberemo možnost posamezne naprave tako, da obkljukamo možnost samo naprava in izberemo napravo, ali pa pustimo izpis vseh naprav).

Vsem funkcijam se najprej v glavi okna določi obdobje in napravo (tako kot je prikazano zgoraj)!

Maksimalna hitrost

V zavihku maks. hitrost imamo možnost izpisa podatkov, ko se je naprava premikala v določenem območju hitrosti (npr. od 100 do 150 km/h). Sami določimo minimalno in maksimalno hitrost, ki naj bo zajeta v poročilu. Izpišejo se nam natančni časi, ko je hitrost naprave bila v določenem območju (med min. in max.), ter koliko časa je naprava vozila s takšno hitrostjo.

Trajanje postankov

V zavihku trajanje postakov imamo možnost izpisa podatkov za vse postanke, ki so trajali določen čas (npr. za postanke, ki so trajali od 30 minut do ene ure). Določimo minimalni in maksimalni čas postankov, ki naj bodo zajeti v poročilu. Izpišejo se nam časi in lokacije izbranih postankov.

Lokacija postankov

V zavihku lokacije postankov lahko izpišemo vse postanke, ki so se zgodili na določeni lokaciji. Določimo samo mesto lokacije ali POI (več o funkciji POI v sistemu TRACK.SI na tej povezavi), izpišejo pa se vsi postanki, ki so se zgodili na izbrani lokaciji.

Časovna aktivnost

V zavihku časovna aktivnost imamo možnost izpisa podatkov za urno določeno območje (npr. od 10 do 12 ure) v izbranem datumskem območju (ki je določen na vrhu okna). Določimo časovno obdobje,  izpišejo pa se vse relacije in dolžine relacij, ki so bile opravljene v tem času.

Dogodki

V zavihu dogodki lahko ustvarimo poročilo s časi, ko se je nek dogodek zgodil. Izberemo le tip dogodka.

Nadzor goriva CAN

Nadzor goriva CAN je posebna funkcija, ki omogoča pregled nad porabo goriva v vozilu.  Več o nadzoru goriva CAN...

Digitalni vhodi

V zavihku digitalni vhodi lahko izpišemo poročilo o preklopih digitalnih vhodov. Digitalni vhod lahko ima le dve vrednosti (vklopljen in izklopljen). Določimo vhod, za katerega želimo poročilo, ter stanje vhoda. Poročilo vsebuje natančen čas, ko je bilo stanje digitalnega vhoda spremenjeno na izbrano vrednost, ter koliko časa je trajalo do ponovnega preklopa vrednosti.

Neaktivnost naprav

V zavihku neaktivnost naprav je mogoče preveriti morebitno neaktivnost naprav (tj. preskoki, ko naprava ne pošilja podatkov). Izberemo željeno minimalno vrednost preskoka, da se le ta zapiše v poročilo. Poročilo vsebuje čas in razdaljo preskoka.

Nadzor temperature

Nadzor temperature je posebna funkcija, ki omogoča pregled nad temperaturo motorja. Določimo urno obdobje (od - do), območje temperature, ter časovni razmik vsakega podatka v poročilu. Poročilo vsebuje podatek o času, takratni lokaciji in temperaturi.