Identifikacija iButton v poročilih

Sistem TRACK.SI podpira identifikacijo uporabnikov vozil s ključki iButton (1-wire). Vsak voznik se identificira s svojim ključkom iButton tako, da ga prisloni na bralnik ključkov ko vstopi v vozilo. Ključek drži magnet na bralniku. Vsak ključek ima unikatno oznako – serijsko številko. Ko je ključek zaznan se številka ključka posreduje v sistem TRACK.SI z vsako poslano pozicijo. Ko voznik zapusti vozilo vzame svoj iButton ključe s sabo., s tem je tudi odjavljen z vozila. Na tej osnovi imamo točno evidenco/poročila kdo in kdaj je uporabljal določeno vozilo.

Identifikacija s ključki iButton omogoča pregled nad tem, kdo in kdaj je vozil katero vozilo. Podatki o voznikih so vidni v razširjenem poročilu. V zavihku poročila v spustnem meniju (1) izberemo razširjeno poročilo. To poročilo vsebuje podatke o vozniku (2).

      ibuttonibutton_pdf