vrste dogodkov, vklop/izklop

Zavihek dogodki v nastavitvah naprave nam omogoča nastavljanje obveščanja ob določenih dogodkih. Obveščeni smo lahko preko e-maila in/ali SMS sporočila. V vseh paketih Track.si je funkcija obveščanja brezplačna. Dogodke si lahko aktivirate in poljubno za vsako napravo posebej.

Urejanje dogodkov na napravi

Za aktiviranje obveščanja v levem zgornjem kotu obkljukamo omogoči dogodke. Na voljo imamo več dogodkov. Če želimo biti o določenem dogodku obveščeni, to potrdimo s kljukico pred dogodkom. Na desni pa izberemo še način obveščanja o dogodku: SMS in/ali e-mail.

Pod dogodki v polji vnesemo telefonsko številko, če smo kjerkoli obkljukali SMS, ali e-mail, če smo kjerkoli obkljukali e-mail.

POMEMBNO: Določeni dogodki/alarmi so tesno povezani z nastavitvijo naprav.

Seznam dogodkov podprtih v aplikaciji Track.si

alarm/panik:
deluje na enem izmed digitalnih vhodov naprave. Izberemo številko digitalnega vhoda (ki se določi ob montaži) in vrednost, na katero naj nas opozori (0 ali 1). TIpični primer uporabe je SOS gumb v vozilu.

prekoračitev hitrosti:
ta dogodek nam omogoča nadzor nad hitrostjo vozil. V primeru, da se vozilo pelje hitreje od določene mejne hitrosti ki jo nastavimo (npr. 130 km/h), dobimo obvestilo.

Neaktivnost naprave:
Alarm je varnostne naprave. Uporabnost tega alarma je vezana tudi na nastavitve parametrov naprave.  Primer sledilno napravo lahko nastavimo da pošlje vsakih 45 minut eno geo pozicijo (tudi če vozilo miruje), kadar se premika pošilja pozicije npr. vsakih 12 sekund. Primer uporabe, da bi nekdo  sprožil motilec GSM/GPS naprava (namen kraje, ..) ne bi mogla pošiljati podatkov vsakih 45 minut - v tem primeru vas bo sistem o tem obvestil v smislu "naprava ni bila aktivna že eno uro" (če smo nastavili neaktivnost na eno uro).

Premik brez vžiga:
Napravo praviloma vežemo na stalno napajanje (plus - rdeči vodnik, minus - črni vodnik) in dodatno še na kontakt ključa (tretji rumeni vodnik). Tako sistem natančno ve kdaj je avto prižgan/deluje in kdaj je ugasnjen. Nadalje ima naprava v sebi senzor gibanja, ki odloča o tem ali naprava miruje ali se giblje. Če naprava zazna gibanje bo takoj pričela s pošiljanjem podatkov. Primer uporabe: pajek odpelje vozilo, nekdo se zaleti v vozilo na parkirišču.

prvi premik:
ko naprava miruje in pričakujemo da se bo pričelo vozilo premikati lahko vklopimo opcijo prvega premika, takoj ko se bo naprava aktivirala boste o tem obveščeni.

ponovi premik čez:

Če vključimo dodatno opcijo "ponovi prvi premik čez" bodo obvestila prihajala po vsakem novem startu vožnje če bo zaznan postanek vozila, ki je privzeto nastavljen na 5 minut

odklop napajanja:

Naprave, ki so opremljene z rezervno baterijo, lahko samodejno javijo odklop napajanja. Ta dogodek je varnostne narave, zato je pomembno, da ste pozorni na morebitne nepooblaščene posege.

premik vozila/tabela intervalov:
tu lahko nastavimo obvestilo v primeru, da se naše vozilo začne gibati znotraj določenih časovnih intervalov (več o tem spodaj). Primer, če veste da mora vozilo mirovati od 22:000 do 6:00 zjutraj to nastavite, v primeru da pride do aktivnosti naprave znotraj "prepovedanih ur" boste dobili obvestilo

področje - ograja - geofence:
nam omogoča, da smo obveščeni, ko naprava vstopi ali izstopi iz določenega območja, več o nastavitvah ograj je na voljo tukaj.

dogodki po meri:
So posebni dogodki/alarmi ki jih lahko pripravimo po želji, če je jasno pravilo. Dogodkov je lahko več - in so v naprej pripravljeni

Tabela intervalov

tabela intervalov, kjer velja prepoved premikanja vozil

Dogodek premika vozila/tabela intervalov:

Ta funkcija omogoča prejemanje obvestil o dogodkih, kadar se vozilo premakne znotraj vnaprej določenih časovnih intervalov.

Primer:

Slika prikazuje nastavitev prepovedi premikanja vozila:

  • Ob sobotah od 00:00 do 06:00 in od 12:00 do 23:59.
  • Ob nedeljah se vozilo ne sme premikati od 00:00 do 23:59.

V primeru, da je izbrana možnost "Ponovi aktiviraj čez", se bo obvestilo o prekršitvi prepovedi ponavljalo vsakih x minut (na sliki je nastavljeno na 5 minut).