Dogodki – alarmi

Zavihek dogodki v nastavitvah naprave nam omogoča nastavljanje obveščanja ob določenih dogodkih. Obveščeni smo lahko preko e-maila ali SMS sporočila. V vseh paketih Track.si je funkcija obveščanja brezplačna. Dogodke si lahko aktivirate in poljubno nastavite na napravi.

Vrste dogodkov

alarmiZa aktiviranje obveščanja v levem zgornjem kotu obkljukamo omogoči dogodke. Na voljo imamo več dogodkov. Če želimo biti o določenem dogodku obveščeni, to potrdimo s kljukico pred dogodkom. Na desni pa izberemo še način obveščanja o dogodku: SMS in/ali e-mail.

Pod dogodki v polji vnesemo telefonsko številko, če smo kjerkoli obkljukali SMS, ali e-mail, če smo kjerkoli obkljukali e-mail. 

POMEMBNO: Določeni dogodki/alarmi so tesno povezani z nastavitvijo naprav.

Seznam dogodkov podprtih v aplikaciji Track.si

alarm/panik:
deluje na enem izmed digitalnih vhodov naprave. Izberemo številko digitalnega vhoda (ki se določi ob montaži) in vrednost, na katero naj nas opozori (0 ali 1). TIpični primer uporabe je SOS gumb v vozilu.

prekoračitev hitrosti:
ta dogodek nam omogoča nadzor nad hitrostjo vozil. V primeru, da se vozilo pelje hitreje od določene mejne hitrosti ki jo nastavimo (npr. 130 km/h), dobimo obvestilo.

Neaktivnost naprave:
Alarm je varnostne naprave. Uporabnost tega alarma je vezana tudi na nastavitve parametrov naprave.  Primer sledilno napravo lahko nastavimo da pošlje vsakih 45 minut eno geo pozicijo (tudi če vozilo miruje), kadar se premika pošilja pozicije npr. vsakih 12 sekund. Primer uporabe, da bi nekdo  sprožil motilec GSM/GPS naprava (namen kraje, ..) ne bi mogla pošiljati podatkov vsakih 45 minut - v tem primeru vas bo sistem o tem obvestil v smislu "naprava ni bila aktivna že eno uro" (če smo nastavili neaktivnost na eno uro).

Premik brez vžiga:
Napravo praviloma vežemo na stalno napajanje (plus - rdeči vodnik, minus - črni vodnik) in dodatno še na kontakt ključa (tretji rumeni vodnik). Tako sistem natančno ve kdaj je avto prižgan/deluje in kdaj je ugasnjen. Nadalje ima naprava v sebi senzor gibanja, ki odloča o tem ali naprava miruje ali se giblje. Če naprava zazna gibanje bo takoj pričela s pošiljanjem podatkov. Primer uporabe: pajek odpelje vozilo, nekdo se zaleti v vozilo na parkirišču.

prvi premik:
ko naprava miruje in pričakujemo da se bo pričelo vozilo premikati lahko vklopimo opcijo prvega premika, takoj ko se bo naprava aktivirala boste o tem obveščeni. Če vključimo dodatno opcijo "ponovi prvi premik čez" bodo obvestila prihajala ponovno tudi po vsakem postanku vozila (za postanek se smatra vsaj 5 minut mirovanja)

premik vozila/tabela intervalov:
tu lahko nastavimo obvestilo v primeru, da se naše vozilo začne gibati znotraj določenih časovnih intervalov (več o tem spodaj). Primer, če veste da mora vozilo mirovati od 22:000 do 6:00 zjutraj to nastavite, v primeru da pride do aktivnosti naprave znotraj "prepovedanih ur" boste dobili obvestilo

področje - geofence:
nam omogoča, da smo obveščeni, ko naprava vstopi ali izstopi iz določenega območja (več o tem spodaj).
Nastavitve potrdimo s klikom na gumb potrdi.

dogodki po meri:
So posebni dogodki/alarmi ki jih lahko pripravimo po želji, če je jasno pravilo. Dogodkov je lahko več - in so v naprej pripravljeni (več o tem spodaj). Primer: Odklop baterije

Tabela intervalov

Dogodek premik vozila/tabela intervalov nam omogoča, da smo obveščeni o dogodkih, kadar se vozilo premakne znotraj določenih intervalov.

Primer: če vemo, da se v ponedeljek od 8. do 12. ure vozilo ne sme premikati, obkljukamo ponedeljek in v prvih dveh poljih od-do določimo uri.  Za vsak dan imamo možnost določiti dva nepovezana intervala. Tako bi npr. lahko določili intervala v torek od 9. do 11. in od 13. do 15. ure.

 

Področje – geofence

geofenceDogodek področje - geofence nam omogoča, da smo obveščeni o tem, kdaj je naprava vstopila ali izstopila iz določenega območja. Območje določimo s središčno točko in njenim polmerom (torej je območje krog).

Obkljukamo možnost področje - geofence in nato s klikom na gumb uredi seznam geofence (1) odpremo novo okno, v katerem urejamo območja. S klikom na gumb + (2) dodamo nov vnos, izberemo podatke koordinati središča območja s pomočjo iskanja lokacije (lahko vpišemo naslov, ali pa kliknemo po karti), polmer, ter obveščanje ob vstopu (ENTER) ali ob izstopu (EXIT). Potrdimo s klikom na kljukico in na koncu še s klikom na gumb potrdi (3). Status 0 pomeni da je področje neakativno, status 1 pa pomeni da je aktivno (sistem bo poslal alarm). Pod opis lahko vnesete dodatno poimenovanje vaše lokacije, da boste vedeli na kaj se nanaša alarm.

Dogodki po meri

dogodki-po-meri Za posebne funkcionalnosti so tukaj pred-pripravljeni dogodki, za vsak dogodek lahko definirate: stanje (če je 0 je dogodek neaktiven, če je 1 je dogodek aktiven),  opis dogodka, ali želite prejeti email (0-Ne, 1-Da) ali želite sprejeti SMS (0-Ne, 1-Da)