Interesne točke (Points of Interest)

Interesne točke ali Points Of Interest (POI), lahko sami dodajamo v sistem (npr. Poslovni partnerji).  V poročilu postanki/vožnje je lokacija opredeljena z najbližjim naslovom, imamo pa še dodatno polje v katero se samodejno zapiše najbližja interesna točka. Ko si bazo zgradimo se točke samodejno pripisujejo novim postankom.

Vmesnik za urejanje interesnih točk

Do vmesnika za urejanje točk lahko pridemo na modulu Poročila v rubriki Postanki. Če na izbranem postanku kliknemo na ikono menija in nato izberemo "dodaj POI".

Prikaže vmesnik aplikacije s predlogom za vnos nove interesne točke, ki se pokaži tudi na karti. V polju opis POI jo poimenujemo po želji. Sistem predlaga razdalja 100 m (premer) v katerem velja interesna točka. Vrednost razdalje lahko povečamo s tem bo interesna točka veljala v večjem območju. V spodnjem delu je še aktualna pozicija izbranega postanka. S tipko Enter ali kljukico  potrdimo vnos.

Interesna točka je trajno shranjena in bo na voljo sistemu ko se bo naslednjič zgodil postanek na isti lokaciji. Zapiše se tudi na izbrani postanek.

Prikaz interesnih točk v poročilu postanki/vožnje

Pri izpisu poročil se v stolpcu POI lokacija vpiše shranjena POI točka. Poročila so tako bolj pregledna za lokacije, ki so obiskane pogosto.

 

Napredno iskanje glede na POI

V poročilih imamo tudi možnost iskanja tudi po interesnih točkah. V oknu naprednih poročil odpremo zavihek lokacije postankov, izberemo obdobje lahko tudi v kombinaciji z vozilom, v polje vnesemo opis POI (lahko tudi delni opis) in potrdimo s klikom pokaži lokacije.

Rezultat prikazuje vse postanke na določeni lokaciji

Urejanje interesnih točk POI

Kot je prikazano lahko v vmesniku urejamo interesne točke. Lahko dodajamo nove, spreminjamo obstoječe ali jo odstranimo iz seznama. Točko, ki jo urejamo ima rdeči krogec. Spremenimo lahko opis interesne točke spremenimo območje v metrih ali spremenimo pozicijo tako da kliknemo po karti. S klikom bo točko dobila novo geo pozicijo.

Spremembo lahko shranimo s kljukico ali pa s tipko Enter če se nahajamo na opisu POI

Uvoz  interesnih točk iz zunanjih sistemov

Kadar imamo podatke v drugih sistemih jih lahko uvozimo v sistem Track.si. Uvozimo lahko CSV datoteko kjer so podatki ločeni s podpičjem ali s tabulatorjem. S klikom na gumb naloži datoteko in nato izberemo datoteko iz računalnika. Podatki se bodo prikazali v spodnjem oknu.  Druga možnost je tudi direktna kopija iz datoteke (kopiraj/prilepi), lahko tudi iz Excela, stolpec v Excelu je obravnavan kot ločilo med polji.

Za uspešen uvoz moramo zagotovite podatke kot kaže slika: geo pozicija prva dva polja, nato območje/premer in 4.polje je opis točke. Vrstic je lahko poljubno mnogo. Gumb uvozi POI bo naredil vnos novih interesnih točk na seznam in prikazal na karti.