Simulacija vožnje

Simulacija vožnje je funkcija sistema TRACK.SI, ki omogoča ogled zgodovine premikanja naprave. Pred pričetkom simulacije izberemo napravo in datum, kot je to opisano v zgodovini

Na vrhu okna za simulacijo so kontrolniki (1) za start in stop simulacije, ter za premik na začetek in konec simulacije. Drsnik (2) prikazuje trenutno pozicijo simulacije glede na celotno dolžino simulacije, števec (3) pa prikazuje trenutno hitrost naprave oz. vozila. Za vsako točko simulacije so na voljo tudi podrobnejši podatki, izpisani pod števecm (4).

Simulacijo začnemo s klikom na start. Na karti se prikaže siva točka (5), ki simulira premikanje naprave. Simulacijo lahko ustavimo na trenutni točki s klikom na ustavi. Za premik na začetek ali konec simulacije uporabimo kontrolnika začetek in konec

Primer simulacije je prikazan tudi v  predstavitvenem videoposnetku!