Sporočila

Sporočila omogočajo tekočo komunikacijo med upraviteljem Track.SI in vozniki vozil s sledilnimi napravmi. Z uporabo spletne aplikacije Track.SI. Vozniki lahko preberejo in odgovorijo na sporočila z uporabo MsgMob spletne aplikacije (http://track.si/gps/msgmob.dll). Na voljo je tudi Android aplikacija, ki samodejno preverja za novimi sporočili in obvešča o novih sporočilih.

Do sporočil lahko dostopate tako, da v zavihku "stanje naprav" (1) kliknete na gumb "sporočila" (2). Odprlo se bo novo okno (3) za pošiljanje sporočil.sporocila_1

Nastavitve pred pošiljanjem

sporocila_2Pred pošiljanjem sporočil je potrebno nastaviti nekaj nastavitev. S klikom na gumb poleg polja za državo (1) se odpre novo okno nastavitve (2).

V zavihku države dodajte vse države, po katerih boste iskali lokacije. Z klikom na gumb plus (1) dodate vnos, s klikom na gumb s kljukico (2) pa ga shranite. Vnose lahko vidite in urejate na seznamu (3).

V zavihku nastavitve sporočil (1) lahko nastavite tipe sporočil in njihove barve. Načeloma se te nastavitve že nastavljene in vam ni potrebno spreminjati ničesar.

Opis statusa s tipi sporočil, kot npr. "nova naloga", "prejeto", "naloga opravljena" in podobno. S temi sporočili lahko komunikacija poteka neposredno in tekoče.

Status sporočila lahko dodate s klikom na gumb plus (2), shranite pa ga s klikom na kljukico (3). Barvo lahko izbirate s klikom na gumb (4), barvo pa shranite s klikom na gumb shranite (5).

Opomba: Obstajata dva tipa sporočil: MSGTSK in MSG. MSGTSK je poslan iz Track.SI spletne aplikacije, MSG pa uporabi voznik za odgovor.

Pošiljanje sporočila

Za pošiljanje sporočila:

  1. Vnesite lokacijo, ki jo boste pripeli sporočilu. S klikom na gumb "pokaži na karti" se lokacija pokaže na zemljevidu.
  2. S klikom na gumb "nastavi lokacijo" se lokacija vnese v polja za novo sporočilo. Tu lahko dodate poljubno vsebino sporočila in določite status.
  3. S klikom na gumb "izračunaj" se na seznamu pokažejo vse naprave, razporejene po oddaljenosti od izbrane lokacije v sporočili.
  4. S seznama izberite napravo in kliknite gumb "pošlji sporočilo", da sporočilo pošljete napravi.

 

V zavihku sporočila (1) lahko pregledate pretekla poslana sporočila. Izberete datumsko obdobje in/ali napravi, in kliknete na gumb "prikaži" (2).

Prejemanje sporočila in odgovarjanje

  1. Odprite povezavo na spletno stran MsgMob aplikacije: http://track.si/gps/MsgMob.dll
  2. Vpišite ID naprave in geslo in kliknite na gumb "vstopi".

V aplikaciji vidite seznam prejetih sporočil.

Za odgovarjanje: S seznama izberite sporočilo (1), kliknite na gumb "odgovor" (2). Odpre se novo okno, v katerem izberete tip odgovora (3) in po želji dopišete dodatno sporočilo (4). Odgovor pošljete s klikom na gumb OK (5).

Na vsako sporočilo lahko odgovorite večkrat, npr. ob prejetju sporočilo odgovorite z "sprejem naloge", po opravljeni nalogi pa z istim postopkom odgovorite "naloga končana".

Pretekla sporočila

S klikom na gumb "poslano" se odpre novo okno, v kateri lahko vidite zgodovino poslanih sporočil.

Google Maps link

S klikom na povezavo "link" se odpre Google Maps s prikazano lokacijo, ki je pripeta izbranemu sporočilu.