Nova generacija aplikacije TRACK 2022 je tu. Na podlagi dolgoletnih izkušenj smo ohranili vse uveljavljene funkcionalnosti jih dodatno zboljšali in dodali nove. Uporabili smo najnovejše tehnologije in smernice, kar bo še izboljšalo stabilnost delovanja in povečalo število možnih uporabnikov. Aplikacija bo postopoma nadomestila staro izdajo. Pregled bistvenih novosti je opisan v nadaljevanju.

Preoblikovan uporabniški vmesnik. Iskalnik deluje samodejno. Lahko formirate tudi skupine vozil za hitrejši pregled. Na spodnji plošči je na voljo več jezičkov, ki pokažejo podatke o trenutno izbrani napravi. Napredno omogoča iskanje po raznovrstnih  podatkih, ki jih hrani stanje naprave. Vzdrževanje je namenjeno pregledu zadnjega in naslednjega servisa in tehničnega pregleda.

Uporaba več ponudnikov kartografije. Poleg Google maps smo dodali Open street map in karte Yandex. Gogle maps ima tudi opcijo prikaza aktualnih prometnih zastojev. Menjavo lahko izvedete v meniju na desni strani karte.

 

 

Nov seznam naprav podatke združuje po funkcionalnih sklopih. Podatki so tako preglednejši. Klik po stolpcu uredi naprave naraščajoče, drugi klik padajoče. V zgornji liniji je na voljo orodjarna s katero lahko hitro uredimo podatke o izbrani napravi

Vmesnik za urejanje naprave je posodobljen.  Na osnovnih dogodkih je dodan dogodek “odklopa naprave iz napajanja”. Na voljo je nov vmesnik za določanje ograj (geofence), kjer s klikom na karti definiramo lokacijo območja, določimo še velikost – premer področja. Območje se definira enkrat, na vsaki napravi pa ga lahko po želji aktiviramo tako vstop kot izstop in ali želimo dobiti obvestilo na mail ali SMS.

Prikaz zgodovine ima v spodnjem delu nov interaktivni graf, ki prikazuje časovno aktivnost. Zelena krivulja ponazarja hitrost. S klikom na graf se pokažejo podatki o aktualni pozicij. Če nas zanima poljubni časovni izsek kliknemo na začetek z miško potegnemo do konca interval in spustimo – pokazal se bo samo izbrani del poti, preostala pot postane zatemnjena. Dodan je hitri meni kjer lahko izberemo prikaz za aktualni dan, pretekli dan in pretekli teden. S klikom na rdeč krogec – postanek se pokažejo informacije o umestitvi postanka.

V osnovnih  poročilih so dodatna poročila: skupni podatki, relacijski izpis, pregled poti po državah in dogodki. Poročila lahko natisnemo, shranimo v PDF ali naredimo v različne izvoze: Excel, html, xml in csv.

Nova verzija TRACK 2022