Sistem Track.si računa stanje števca kilometrov na podlagi podatkov iz sledilne naprave. Startno/kalibrirano stanje števca vnesemo v Track.si na osnovi popisa stanja v vozilu. Sistem nato prišteva dnevno prevožene kilometre kalibrirani vrednosti na datum popisa.

Če primerjamo stanje števcev po določenem času, npr. po enemu mesecu vožnje lahko ugotovimo da prihaja do razlik. Tako imamo lahko v vozilu višjo ali nižjo vrednost od izračunane vrednosti po GPS. Nekje v povprečju imamo približno +/-1,5 % relativno napako.

Dejavniki, ki vplivajo na pojav razlike:

Kvaliteta signala GPS

Bolj ko so natančne GPS pozicije bolj natančno bo tudi izračunana razdalja. To dosežemo s kvalitetno  GPS sledilno napravo in vgradnjo. Pomembna je lokacija GPS antene v vozilu, da se nad njo ne nahajajo kovinski deli, ki bi oslabili kvaliteto GPS signala. Seveda pa je kljub ustrezni montaži in kvalitetni GPS napravi še zmeraj določena napaka na katero pač nimamo vpliva in se ji ni mogoče izogniti.

Ustreznost GPS pozicij

Pomembno je tudi da je GPS pozicij dovolj na kar vpliva časovni interval med dvema GPS pozicijama in kot alfa med pozicijama. Običajno imamo čas med dvema pozicijama 10 sekund in kot alfa 25 stopinj. To pomeni da pride nova pozicija na strežnik vsakih 10 sekund in še dodatne pozicije v primeru spremembe smeri vožnje za več kot 25 stopinj (križišča, ovinki). V primeru predora pa nam problem ostane, ker v njem ni GPS signala, to vidimo na zgodovini Track.si kot ravno črto.

Vpliv terena

Matematični algoritem predpostavlja, da se giblje vozilo po ravnem, kar pa seveda ni res. Več ko je hribov/dolin večja razlika lahko nastane. Kar pomeni  da bo izmerjena razdalja na števcu km v vozilu večja v primerjavi z izračunano vrednostjo v sistemu GPS sledenja.

Vpliv premera pnevmatike na vozilu na spremembo števca stanja kilometrov

Tukaj je še pojasnjen vpliv velikosti pnevmatik na vozilu (različna dimenzija, obrabljenost pnevmatik)

Recimo da imamo vozilo, ki ima premer oboda gume (platišče+pnevmatika)  50 cm = 0,5m, to pomeni obseg (PI*D) pnevmatike 1,57079 m.

Predpostavimo da to vozilo prevozi 100 km. To pomeni da kolo naredi 63662 obratov (100.000/1,57079).

Če se poveča profil pnevmatike za 0.5 cm (npr. zamenjava obrabljenih pnevmatik z novimi), to pomeni na premeru 1 cm,  in je novi premer 0,51 m in tako novi obseg gume 1,60221 m.
V tem primeru bi vozilo naredilo 63662*1,60221 m =102 km. Tako imamo 2 % relativno “napako” števca kilometrov.

 

razlika števec kilometrov in izračun GPS