Avgusta 2017 smo ustanovili podjetje TRACK d.o.o, ki bo postopoma prevzel dejavnost samostojnega podjetnika ISOFT, Marko Kastelic, s.p. Vsebinsko ne bo kakšnih sprememb, bomo pa nastopali v novi pravni obliki.
ustanovitev TRACK d.o.o.