Zgodovina: Premik dan nazaj “- gumb”, ali dan naprej “+ gumb”. S klikom na gumb “-” se prikaže zgodovina za dan nazaj, gumb plus pa poveča datum za en dan. Funkcija omogoča poenostavljeno navigacijo.

navigacijska-gumba


Nadgradnja WEB – premik po datumih zgodovine, verzija 1.08