Poročila: Prikaz vseh vozil za izbrani/datum obdobje, podpora za izvoz za Excel XLS

Zgodovina: Prikaz “več plasti “ – dodajamo lahko različne naprave po datumih na isto karto. Karto se počisti s funkcijo meni/Počisti karto

Nadgradnja WEB – vsa vozila v enem poročilu, verzija 1.09