Sistem Track.si podpira z verzijo 1.63 novo možnost nastavitve aktivnosti sledilne naprave. Za vsak dan lahko nastavimo aktivni delovni čas. Delovanje zunaja aktivnega časa se smatra za privatno vožnjo.

Dodali smo še opcijo za nadzor servisa na osnovi delovnih ur, poleg že uveljavljenega spremljanja števca kilometrov in časovne periode servisiranja. Tako lahko vnesemo tudi periodično število delovnih ur. Ko se približamo mejnemu število, sistem pošlje obvestilo o potrebnem servisu.

Aktivnost naprave, delovne ure